Kính hiển vi đảo ngược

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Kruss - Đức

Mã hàng: MBL3200

- Thiết kế đặc biệt cho xác định và phân tích các chất sinh học và nuôi cấy

- Các thấu kính có khoảng cách làm việc lớn, nên có thể kiểm tra mẩu qua đáy của đĩa petri.

- Ống nối C-mount để gắn SLR và camera video

- Kích thước bàn đặt mẫu (RxSxC): 160 x 250 x 20 mm

- Bề rộng gắn thước XY: 300 mm

- Khoảng di chuyển của thước XY: 80 x 118 mm

- Đường kính quan sát của vật kính

  + 5.5 mm với 4x/NA 0.10

  + 2.2 mm với 10x/NA 0.25

  + 0.55 mm với 40x/NA 0.65

  + 1.1 mm với PH20x/NA 0.40

- Chiều cao vật thể lớn nhất

  + 24 mm với 4x/NA 0.10

  + 23 mm với 10x/NA 0.25

  + 21 mm với 40x/NA 0.65

- Nguồn điện: 90–240 V.

 

 

Bộ phận quang học

Thiết bị

Đèn chiếu

Đặc biệt

Ứng dụng

MBL3200

- Thị kính phẳng 10x thị trường quan sát 22 mm

- Vật kính (phẳng tiêu sắc, vô cực): 4x/NA 0.10 // trường quan sát Ø: 5.5 mm 10x/NA 0.25 // trường quan sát Ø: 2.2 mm 40x/NA 0.65 // trường quan sát Ø: 0.55 mm

PH20x/NA 0.40 // trường quan sát Ø: 1.1 mm

- Bàn XY

- Điều chỉnh thô và tinh đồng trục

- Màng mống mắt

- Gá giữ kính lọc

- Kính lọc xanh dương, xanh lá

6 V 30 W

điều chỉnh độ sáng

- Kính hiển vi đảo ngược

- Ống thứ 3 để nối

 

Phòng thí nghiệm