Cốc đo tỷ trọng sơn

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Biuged - Trung Quốc

Mã hàng: BGD 296

- Bằng thép không gỉ, với nắp

- Dung sai 0.1%

- Chứng nhận hiệu chuẩn

- Cốc đo tỷ trọng sơn dùng để xác định khối lượng riêng trên đơn vị thể tích của một chất lỏng ở điều kiện nhiệt độ xác định.

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 10237-1, DIN 53217, ISO 2811, BS 3900 A19

- Cốc bằng thép không gỉ, gia công chính xác, xác định khối lượng riêng của sơn và sản phẩm tương tự.

- Dung sai 0.1%

- Cốc hình trụ, nắp đậy có lỗ để thoát chất lỏng dư khí đóng kín nắp. Thực hiện thao tác này để đảm bảo không có bọt khí hay khoảng trống trong cốc

- Bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn

 

BGD 286/1: Cốc đo tỷ trọng, 37ml, thép không gỉ

BGD 286/3: Cốc đo tỷ trọng, 50ml, thép không gỉ

BGD 286/5: Cốc đo tỷ trọng, 100ml, thép không gỉ