Bảng kiểm tra độ phủ sơn

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Biuged - Trung Quốc

Mã hàng: BGD 299

­- Kích thước: 250 x 100 mm

- Độ phản xạ của ô vuông trắng: 80 ±2

- Độ phản xạ của ô vuông trắng: ≤ 1

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 2095

- Bảng kiểm tra độ phủ sơn, Hiding Power Test Board, là tấm kính in 16 ô vuông trắng và 16 ô vuông đen. Mỗi ô vuông kích thước 25 x 25 mm

- Bảng dùng dể kiểm tra độ phủ của sơn. Người sử dụng quét sơn lên bề mặt tấm kính cho đến khi hoàn toàn không thấy các ô vuông trắng và đen. Sau đó cân khối lượng sơn cần dùng và chia cho tiết diện tổng 200 cm2, kết quả g/cm2 thể hiện khả năng phủ của sơn.

 

Thông số kỹ thuật

­- Kích thước: 250 x 100 mm

- Độ phản xạ của ô vuông trắng: 80 ±2

- Độ phản xạ của ô vuông trắng: ≤ 1