Máy nén đất 1 trục nở hông

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: VJTech - Anh Quốc

Mã hàng: VJT9350

- Khung máy chính 50 kN, 100 kN hay 250 kN

- Tùy chọn load cell với các khả năng tải khác nhau

- Cảm biến đo chuyển vị 50 mm

- Phù hợp để thí nghiệm nén đất cố kết, cọc xi măng đất, đá

- Hệ thống thí nghiệm cường độ nén nở hông (Unconfined Compression – UC) được thiết kế để tăng tải nén dọc trục theo tốc độ ổn định cho mẫu đất cố kết hay đá hình trụ đến khi phá hủy.

- Khung máy chính TriSCAN Pro tiên tiến (50 kN) được sử dụng để gia tải nén, đo lực bằng load cell, đo biến dạng nén dọc trục bằng cảm biến chuyển vị.

- Thí nghiệm cung cấp ngay giá trị gần đíng cường độ nén của mẫu, có thể tính toán mô đun đàn hồi và hệ số Poisson bằng cách sử dụng strain gauge hay cảm biến đo chuyển vị gắn trên mẫu

Phần mềm thí nghiệm Clisp Studio

- Có thể cài đặt thí nghiệm và chạy độc lập cho từng khách hàng, công việc, lỗ khoan và mẫu

- Cài đặt thí nghiệm dễ dàng vói Wizard Assistant

- Cắt đến phá hủy trong nén

- Tùy chọn cấu hình ghi dữ liệu

- Email trạng thái thí nghiệm

- Xem theo thời gian thực số đọc và trạng thái của các cảm biến

- Xem theo thời gian thực biểu đồ và bảng dữ luệu

- Tùy chỉnh cấu hình hiển thị, biểu đồ và bảng dữ liệu

- Xuất dữ liệu kết quả sang Excel

- Xuất toàn toàn các cài đặt thí nghiệm, cho phép người sử dụng khác chạy lại nếu cần

Cấu hình hệ thống

- Khung máy chính 50 kN, 100 kN hay 250 kN

- Load cell, tùy chọn 2.5 kN, 5 kN, 10 kN, 15 kN, 30 kN, 50 kN, 50 kN, 100 kN, 250 kN

- Cảm biến đo chuyển vị 50 mm

- Thanh giằng ổn định

- Tấm nén với tay giữ cảm biến đo chuyển vị

- Thanh nối điều chỉnh được

- Đầu nối 100 mm, tùy chọn kích thước khác

- Bộ nối chuyển đổi CBR/UC

- Phần mềm