Máy nén cố kết Rowe

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: VJTech - Anh Quốc

Mã hàng: VJT9110

- Có sẵn các hộp nén Rowe đường kính 50, 63.5, 70, 75.7, 100, 151 & 252 mm

- Gia tải bằng thủy lực

- Đo chuyển vị bằng đồ hồ so hay cảm biến chuyển vị

- 5 cổng vào / ra với các van thay đổi thể tích

- Phù hợp tiêu chuẩn BS1377-06

- Hệ thống thí nghiệm Rowe sử dụng bộ điều khiển áp suất tự động (APC) thủy lực để gia tải đứng cho mẫu đặt trong hộp nén cố kết kiểu Rowe

- Ưu điểm của hộp nén này là có thể điều khiển chính xác thoát nước. Thêm vào đó, hệ thống gia tải thủy lực điều khiển chính xác tải trong thang rộng, bao gồm áp suất cao trên mẫu đường kính lớn.

- APC thủy lực thứ 2 cung cấp áp suất ngược. Ghi dữ liệu bằng MiniScanner2 hay MPX3000

- Hộp mẫu Rowe và các thiết bị đi kèm có thể đặt trên bàn đỡ, gắn với bảng phân phối nước APC và có thể di chuyển hệ thống trong phòng thí nghiệm nếu cần

- Phần mềm Clisp Studio csRowe cho phép thí nghiệm cố kết hộp nén Rowe hoàn toàn tự động, xác định cường động và tốc độ cố kết của mẫu

Đặc điển Máy nén cố kết Rowe

- Có sẵn các hộp nén Rowe đường kính 50, 63.5, 70, 75.7, 100, 151 & 252 mm

- Gia tải bằng thủy lực

- Đo chuyển vị bằng đồ hồ so hay cảm biến chuyển vị

- 5 cổng vào / ra với các van thay đổi thể tích

- Tấm đế và tấm trên bằng nhôm anod cứng

- Cung cấp với đĩa thấm trên và dước và tấm gia tải có lỗ

Phần mềm Clisp Studio csRowe

- Giai đoạn trương nở tùy chọn

- Các chu kỳ bão hòa của người sử dụng (ramp and check)

- Các chu kỳ cố kết của người sử dụng (tăng tải, giữ tải và hạ tải)

- Dễ dàng cài đặt và hiệu chuẩn thiết bị và cảm biến

- Cài đặt thí nghiệm và chạy cho các khách hàng riêng lẻ, công việc, lỗ khoan và mẫu

- Dễ dàng cài đặt thí nghiệm với Wizard Assistant

- Điều khiển thí nghiệm tự động

- Tính toán trên màn hình các giá trị t50 và t90

- Xem theo thời gian thực số đọc và trạng thái của cảm biến

- Xem theo thời gian thực tất cả các giai đoạn

- Hiển thị theo thời gian thực biểu đồ của tất cả các giai đoạn

- Hiển thị theo thời gian thực bảng dữ liệu của tất cả các giai đoạn

- Tùy chỉnh hiển thị, biểu đồ và bảng

- Tùy chỉnh báo cáo trình bày (tùy chọn thêm)

- Xuất dữ liệu sang Excel hoặc xuất / nhập thông số thí nghiệm

 

Thông số kỹ thuật hộp nén Rowe

Mã hiệu

Đường kính mẫu

Áp suất cao nhất

Đường kính & Chiều cao

Khối lượng

VJT0640-50

50 mm

1750 kPa

Φ160 x 206 mm

12,9 kg

VJT0640-63

63.5 mm

1750 kPa

Φ183 x 213 mm

13.75 kg

VJT0640-70

70 mm

1750 kPa

Φ200 x 230 mm

14.25 kg

VJT0640

75.7 mm

1750 kPa

Φ210 x 213 mm

14.75 kg

VJT0640-100

100 mm

1750 kPa

Φ235 x 233 mm

16.2 kg

VJT0640-151

151.4 mm

1000 kPa

Φ290 x 270 mm

18.3 kg

VJT0640-252

252.3 mm

1000 kPa

Φ600 x 540 mm

35.3 kg

 

Xem thêm Máy nén cố kết tự động dùng khí nén,

Xem thêm Máy nén cố kết tự động dùng động cơ điện,

Xem thêm Máy nén cố kết CRS