Hệ thống điện di biến tính DGGE

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Major - Mỹ

Mã hàng: MV20-WAVE-DGGE

- Bộ hoàn chỉnh để phân tích sự thay đổi DNA

- Cung cấp bao gồm bộ điều khiển nhiệt độ, khuấy, trộn gradient và phụ kiện đổ gel cho các ứng dụng phân tích biến tính đặc trưng

- Khả năng mẫu tối đa: 96 mẫu

- Bản rộng – tấm kính 200 x 200 mm

- Sử dụng bộ trộn gradient 100 ml để thực hiện 2 gel gradient biến tính song song 1 mm

- Tương thích với các microplate và block của máy luôn nhiệt (PCR)

- Lý tưởng để phát hiện thay đổi nền đơn và polymorphisms trong bộ gen nhuộm và đoạn DNA khuếch đại

 

Thông số kỹ thuật Điện di biến tính

Cat. No.

MV20-WAVE-DGGE

Buồng điện di WAVEvà phụ kiện gắn

Số lượng gel tối đa

2 gel/lần chạy

Kích thước tấm (RxC)

200 x 200 mm

Kích thước gel (RxC)

160 x 175 mm

Độ dày gel

0.75, 1, 1.5 mm

Số lượng mẫu tối đa

96 mẫu, 48 mẫu/gel

Lược tiêu chuẩn

2x1mm, 24 mẫu

Có sẵn các loại lược

1, 5, 10, 18 MC, 24, 36 MC, 48

Thể tích buffer

8.5L

Kích thước (RxDxC)

405 x 170 x 440 mm

Khối lượng

Khoảng 8 kg

Bộ điều khiển nhiệt độ

Điều khiển nhiệt độ

PID

Thang nhiệt độ vận hành

Môi trường đến 100°C

Thang nhiệt độ cho DGGE

45 ~ 70°C

Tuần hoàn buffer

Máy khuấy cơ

Độ đồng nhất/ổn định nhiệt độ

±0.05 / 0.02ºC (tại 37°C)

Độ phân giải cài đặt/hiển thị

0.1°C

An toàn

Công tắc phao cho mức chất lỏng

Cách điện, IEC 1010/CE

Lưu giá trị nhiệt độ

4

Công suất gia nhiệt 230V

1.4 kW

Công suất tổng 230V, 50Hz

1.5 kW

Nguồn điện di đề nghị MP-510

Điện thế danh định

500V

Dòng điện

800mA/500ml

Công suất

300W/150W

Bộ trộn gradient

Thể tích tổng

100ml

Thể tích buồng chứa & trộn

50ml

Đường kính trong của cổng ra

2mm