Máy đo điểm nhiệt độ hóa mềm nhựa đường

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: LD2000

- Máy đo điểm nhiệt độ hóa mềm nhựa đường dùng để xác định điểm hóa mềm của bitum trong khoảng nhiệt độ 30°C đến 157°C bằng dụng cụ vòng và bi

- Bộ gia nhiệt với tốc độ tăng nhiệt đúng yêu cầu của tiêu chuẩn

Thông số kỹ thuật máy đo điểm nhiệt độ hóa mềm nhựa đường

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7497, ASTM D36

- Thiết bị xác định điểm hóa mềm nhựa đường

- Thang nhiệt độ làm việc: môi trường đến 125°C

- Tốc độ gia nhiệt: 5 ±0.5 °C/phút

- Thời gian thí nghiệm: 0 ~ 59 giây và 99 phút

- Dung tích cốc chứa mẫu: 1000 ml

- Công suất gia nhiệt: 700W

- Điều khiển nhiệt độ: điều khiển tự động, kết hợp khuấy từ cho nhiệt độ trong cốc chứa mẫu đồng nhất

- Kích thước: 340 x 230 x 340 mm

- Khối lượng: khoảng 4.5 kg

- Nguồn điện: 220V, 50Hz