Máy đo CO2 trong chai, lon, CO2 and Pressure Tester

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: CanNeed - Trung Quốc

Mã hàng: BCT-100, BCT-100-T

- Đo hàm lượng CO2 của nước giải khát trong chai PET, thủy tinh hay lon

- Thang đo CO2: 0 ~ 4.00%v/v, (0.8% w/w)

- Thang đo áp suất:  0 ~ 0.6 MPa

- Độ phân giải áp suất: 0.01MPa

- Máy dùng để đo hàm lượng CO2 của nước giải khát trong chai PET, thủy tinh hay lon

- Máy có thể sử dụng cho các chai và lon có kích thước khác nhau

- Đọc áp suất trên đồng hồ ngay sau khi áp suất cân bằng

- BCT-100-T có gắn nhiệt kế mặt đồng hồ, dùng để đo nhiệt độ chất lỏng trong chai hoặc lon. Đốii với BCT-100, đo nhiệt độ chất lỏng sau khi thí nghiệm bằng nhiệt kế khác

- Hàm lượng CO2 xác định bằng thước trượt hay bảng tra mối quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất

- Thang đo CO2: 0 ~ 4.00%v/v, (0.8% w/w)

- Thang đo áp suất:  0 ~ 0.6 MPa

- Độ phân giải áp suất: 0.01MPa

- Thang đo nhiệt độ: 0 ~ 50℃

- Độ phân giải nhiệt độ: 1℃

- Kích thước chai hoặc lon: chiều cao 50 ~ 320 mm, đường kính tối đa 90 mm

 

Để xác định hàm lượng khí, có thể kết hợp IAM Air meter với BCT-100 hay BCT-100-T

- Xác định hàm lượng khí trong khoảng trống của chai hay lon

- Xác định hàm lượng khí tổng trong nước giải khát

- Thang đo hàm lượng khí: 0 ~ 30 ml, vạch chia 0.05 ml