Đã thông báo Bộ Công Thương

Ngày đăng: 31-08-2018

Website ngocdang.vn hiện đã có trong Danh sách website TMĐT bán hàng đã thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương công bố tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.

Thông tin hồ sơ thông báo website xem tại đây