Thước cặp cải tiến

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDA072

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7572-13

- Dùng để xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cố liệu lớn

- Góc a = 19°30. D/L = 1/

- Chế tạo chính xác bằng thép không gỉ