Thiết bị xác định kích thước và chất lượng bề mặt

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Gabbrielli - Italy

Mã hàng: GT1445, GT0360, GT1438, GT1213

- Phù hợp tiêu chuẩn UNI EN ISO 10545-2, TCVN 6415-2

- Đồng hồ đo kỹ thuật số, độ phân giải 0.01 mm

- Kích thước mẫu 40 x 40 mm đến 1300 x 1300 mm

Vui lòng liên hệ chúng tôi cho sản phẩm tương đương của Trung Quốc

- Phù hợp tiêu chuẩn UNI EN ISO 10545-2, TCVN 6415-2

- Thiết bị sử dụng trong phòng thí nghiệm dùng để xác định các đặc tính của gạch như chiều dài, chiều rộng, chiều đày, độ vuông góc, độ thẳng cạnh, độ phẳng bề mặt

- Đồng hồ đo kỹ thuật số, độ phân giải 0.01 mm

Cung cấp bao gồm:

- 6 đồng hồ đo kỹ thuật số, độ phân giải 0.01 mm

- Bộ 3 chân đỡ

 

Code GT1445

- Kích thước mẫu đo được: 40 x 40 mm ~ 100 x 100 mm

- Kích thước thiết bị: 550 x 500 x 250 mm

- Khối lượng: khoảng 60 kg

 

Code GT0360

- Kích thước mẫu đo được: 80 x 80 mm ~ 650 x 650 mm

- Kích thước thiết bị: 1000 x 900 x 250 mm

- Khối lượng: khoảng 85 kg

 

Code GT1438

- Kích thước mẫu đo được: 80 x 80 mm ~ 950 x 950 mm

- Kích thước thiết bị: 1350 x 1180 x 250 mm

- Khối lượng: khoảng 110 kg

 

Code GT1438

- Kích thước mẫu đo được: 80 x 80 mm ~ 1300 x 1300 mm

- Kích thước thiết bị: 1900 x 1600 x 750 mm

- Khối lượng: khoảng 250 kg