Thiết bị xác định khối lượng riêng bê tông nhựa

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: HDMX-21

- Thiết bị xác tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời

Thông số kỹ thuật Thiết bị xác định khối lượng riêng bê tông nhựa

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8860-4

- Dùng để xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời

- Độ chân không: 0 ~ 100 kPa

- Dung tích bình chứa: 4000 ml x 2

- Kích thước ngoài: 540 x 460 x 380 mm

- Khối lượng: khoảng 10 kg

- Nguồn điện: 220V, 50Hz