Thiết bị xác định độ hút nước của gạch men

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Gabbrielli - Italy

Mã hàng: GT1915, GT1916, GT1917, GT1918

- Phù hợp tiêu chuẩn UNI EN ISO 10545-3, UNI EN ISO 10545-12, ASTM C373-16, TCVN 6415-3

- Màn hình màu cảm ứng hiển thị chu kỳ làm việc

- Bồn chứa đứng với giỏ đựng bằng thép không gỉ nhiều mức khác nhau

Vui lòng liên hệ chúng tôi cho sản phẩm tương đương của Trung Quốc

- Phù hợp tiêu chuẩn UNI EN ISO 10545-3, UNI EN ISO 10545-12, ASTM C373-16, TCVN 6415-3

- Thiết bị thực hiện thí nghiệm a, b và phù hợp với tiêu chuẩn mới nhất EN ISO 10545-3 (2017) cho gạch men cắt 20 x 20 cm.

- Tất cả các chu kỳ được lập trình và người sử dụng có thể dễ dàng chọn sử dụng, hay thay đổi chương trình có sẵn hoặc lập trình mới. Màn hình màu cảm ứng giao tiếp dễ hiển để cài đặt hàng loạt thông số.

- Màn hình màu cảm ứng hiển thị chu kỳ làm việc

- Thiết bị thân thiện và dễ sử dụng với giao tiếp bằng màn hình cảm ứng cho phép điều khiển các thông số chu kỳ làm việc và hiển thị phương hướng chu kỳ

- Hiển thị phương hướng chu kỳ

- Thời gian lưu trữ của khoảng chu kỳ làm việc

- Cảm biến áp suất tuyệt đối

- Bồn chứa đứng với giỏ đựng bằng thép không gỉ nhiều mức khác nhau

- Bơm xả nước

- Hút đạt và giữ áp suất ± 1 kPa

- Thang áp suất tuyệt đối làm việc tối thiểu 4 kPa, tùy chọn 2 kPa

- Mức để rót nước

- Điều khiển mức nước cảnh báo

- 10 chu kỳ làm việc lập trình được

- Lưu trữ dữ liệu chu kỳ

- Xuất dữ liệu sang thẻ nhớ USB

- Có sẵn vị trí gắn cổng ra Ethernet

- Khả năng hiệu chuẩn lại thiết bị bằng đồng hồ chính xác

- Cài đặt báo động

- Cảnh báo bảo trì

- Điều khiển mức bơm dầu

- Nguồn điện: 230V, 50Hz, 1 pha

 

Code GT1915

Model ISOVACUUM 650

- Công suất điện: 0,5 kW

- Kích thước ngoài: 280 x 580 x 1140 mm

- Khối lượng: 130 kg

 

Code GT1916

Model ISOVACUUM 800

- Công suất điện: 0,5 kW

- Kích thước ngoài: 1330 x 580 x 1150 mm

- Khối lượng: 150 kg

 

Code GT1917

Model ISOVACUUM 650x1250

- Công suất điện: 0,5 kW

- Kích thước ngoài: 1900 x 580 x 1140mm

- Khối lượng: 280 Kg

 

Code GT1918

Model ISOVACUUM 950

- Công suất điện: 0,5 kW

- Kích thước ngoài: 1580 x 580 x 1300 mm

- Khối lượng: 240 kg