Thiết bị thử thấm cho GCL

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: FYI - Trung Quốc

Mã hàng: 1350

- Máy thử thấm GCL Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D5887

- Máy dùng để xác định hệ số thấm / độ dẫn thủy lực của màng chống thấm sét tổng hợp (GCL - Geosynthetics Clay Liner) dưới điều kiện áp lực và thời gian xác định

- Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D5887

- Dùng để xác định hệ số thấm / độ dẫn nước của màng chống thấm sét tổng hợp (GCL - Geosynthetics Clay Liner) dưới các điều kiện áp lực và thời gian.

- Đường kính hiệu dụng của mẫu thử: 100 mm

- Áp suất buồng cao nhất: 600 kPa

- Áp suất ngược cao nhất: 550 kPa

- Phương pháp tạo áp: khí nén, van điều áp hai cấp

- Chính xác đo biến dạng: 0,01 mm

- Dụng cụ đo biến dạng: tùy chọn thêm

- Đường kính tấm xốp dưới: 100mm