Thiết bị thí nghiệm xác định góc ma sát trong Φ và lực dính C hiện trường

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Apageo, Geotech

Mã hàng: Apageo Phicometer

- Thí nghiệm xác định góc ma sát trong của đất, hay góc nội ma sát, và xác định giá trị lực dính

- Thiết bị thí nghiệm xác định góc ma sát trong Φ và lực dính C hiện trường

- Thí nghiệm sức chống cắt hiện trường phù hợp tiêu chuẩn NF P94-120

- Đo các đặc tính cơ lý của đất Φ và C hiện trường sử dụng thí nghiệm cắt tuyến tính

- Ưu điểm:

+ Có thể thực hiện thí nghiệm trên đất không đồng nhất nên không lấy mẫu được hoặc khó lấy mẫu.

+ Phương pháp thí nghiệm nhanh với chi phí thấp

Mô tả thí nghiệm

- Đặt đầu thử cắt hình trụ, vỏ ngoài có các rãnh gắn các răng hình khuyên, vào lỗ khoan đường kính 63 mm. Sau đó tạo áp lực ngang để các răng hình khuyên cắt đất xung quanh.

- Bởi vậy tạo ứng suất lên bề mặt xung quanh S = π.d.L, trong đó

+ d = đường kính ngoài của răng

+ L – chiều dài phần cắt

- Sau đó kéo lên với tốc độ kiểm soát từ mặt đất. Lực giới hạn di động được T dưới ứng suất σ tạo ra ứng suất cắt τ = T/S

- Đo vài cặp giá trị theo cách này để xác định góc ma sát trong Φ và lực dính của đất C.