Thiết bị đo hàm lượng bọt khí bê tông tươi

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: CA-3

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 3111

- Đọc trực tiếp kết quả đo

- Dung tích ình chứa mẫu: 7L

- Hệ số đường kính/chiều cao của bình chứa: 1:1

- Xác định hàm lượng bọt khí cao nhất: 8%

- Thang giá trị áp suất hiển thị: 0.25 MPa

- Kích cỡ đá lớn nhất: ≤ 40 mm

- Khối lượng: khoảng 14 kg