Thiết bị đo hàm lượng bọt khí bê tông tươi

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: CA-3

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 3111

- Đọc trực tiếp kết quả đo

- Dung tích bình chứa mẫu: 7L

- Thang đo hàm lượng bọ khí: 0 ~ 10%

- Áp suất hiệu chuẩn đồng hồ: 0.4 MPa

- Áp suất thiết kế tối đa: 4 MPa

- Áp suất làm việc: 0.4 MPa

- Kích cỡ đá lớn nhất: ≤ 40 mm

- Khối lượng: khoảng 10 kg