Thiết bị cắt cánh trong phòng

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: VJTech - Anh Quốc

Mã hàng: VJT5300

- Phù hợp tiêu chuẩn BS 1377, ASTM D4648

- Dễ sử dụng, xác định nhanh cường độ cắt trong đất mềm

- Chế tạo với tiêu chuẩn cao

- Có thể nâng cấp tự động với động cơ điện

- Thiết bị cắt cánh trong phòng chế tạo dựa trên thiết kế gốc của TRL và phù hợp tiêu chuẩn BS 1377

- Tải xoắn được đo bởi một trong bốn lò xo đã được hiệu chuẩn để xác định cường độ cắt trong đất mềm nguyên dạng hay đã chế bị

- Thiết bị vận hành bằng tay, tấm đế có đường kính 200mm có thể giữ được các khuôn mẫu tiêu chuẩn và các ống mẫu.

- Đọc tải và bất kỳ độ lệch nào của cánh bằng thang đo chia vạch

- Có ba tùy chọn cho động cơ gắn thêm vào thiết bị, tự động quá trình thí nghiệm và tăng độ chính xác

  + Động cơ tiêu chuẩn BS, 240V, 50Hz

  + Động cơ chuyển đổi được, tiêu chuẩn BS/ASTM, 240V, 50Hz

  + Động cơ tiêu chuẩn ASTM, 110V, 60Hz

- Nếu mua chung với thiết bị cắt cánh trong phòng, động cơ sẽ được gắn vào và kiểm tra trước khi xuất xưởng. Có thể mua động cơ sau và người sử dụng dễ dàng gắn vào thiết bị

- Cung cấp với cánh cắt 12,7 x 12,7 mm và bộ gồm 04 lò xo đã được hiệu chuẩn.

 

Các phụ kiện tùy chọn thêm

- VJT5305 Bộ động cơ gắn vào thiết bị cắt cánh, tiêu chuẩn BS, tốc độ 10°/phút, 240V, 50Hz

- VJT5305A Bộ động cơ gắn vào thiết bị cắt cánh, tiêu chuẩn ASTM, tốc độ 60°/phút, 110V, 50Hz

- VJT5308 Bộ động cơ gắn vào thiết bị cắt cánh, chuyển đổi tiêu chuẩn BS/ASTM, tốc độ 10°/phút và 60°/phút, 240V, 50Hz

- VJT5306 Gá giữ ống mẫu và bình mẫu thủy tinh

- VJT5301 Cánh cắt tiêu chuẩn 12.7 mm x 12.7 mm

- VJT5302 Cánh cắt tiêu chuẩn 25.4 mm x 25.4 mm

- VJT5303 Cánh cắt tiêu chuẩn 12.7 mm x 25.4 mm

- VJT5304 Cánh cắt tiêu chuẩn 12.7 mm x 19.0 mm