Thí nghiệm xuyên tĩnh kết hợp đo địa chấn, SCPT

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Geomil - Hà Lan

Mã hàng: SCPT

- Gắn được trên đầu xuyên 10 cm2 hay 15 cm2

- Có sẵn đo địa chấn 1 trục (Uni‐axial) hay 3 trục (Tri‐axial)

- Dễ dàng nâng cấp cho hệ thống CPTu có sẵn

- Thí nghiệm xuyên tĩnh kết hợp đo địa chấn (SCPT) đã được chứng minh là công cụ địa kỹ thuật giá trị để dễ dàng xác định vận tốc sóng nén (P) và sóng cắt (S) cường độ thấp tại hiện trường.

- Vận tốc sóng P và sóng S liên quan trực tiếp đến hệ số Poisson, mô đun cắt, mô đun khối và mô đun đàn hồi. Xác định chính xác thời gian đến cua sóng P và sóng S từ các loạt thời gian ghi được có ý nghĩa quan trọng nhất để đánh giá các vận tốc sóng địa chấn tin cậy.

- Thu địa chấn CPT thực hiện trên phụ kiện địa chấn gắn thêm (adapter) vào đầu xuyên 10cm2 hay 15cm2 loại nén (compression) hay trừ (subtraction). Adapter được thiết để các đầu dò địa chấn ghi lại sự phản ứng của đất đến sự nhiễu loạn địa chấn cường độ thấp.

- Thí nghiệm SCPT thường sử dụng hai loại đầu dò: vận tốc (geophone) và gia tốc (accelerometer). Cảm biến Seismic có thể được mô hình hóa dưới dạng phương trình vi phân tuyến tính bậc 2 với tần số tự nhiên và hệ số giảm chấn, biến đổi sóng khối đầu cảm biến và nhiễu ngẫu nhiên lan truyền trong đất thành tín hiệu điện tử.

- Để xác định tốt phổ tần số của tín hiệu thu được, thí dụ tránh nhòe, adapter địa chấn của Geomil gắn với các cảm biến gia tốc (1 Hz ~ 10 kHz), không sử dụng geophone (thường 10 ~ 300 Hz)

- Dữ liệu địa chấn đã điều hòa được chuyển đổi A/D bằng card PCMCIA và sau đó xử lý bằng phần mềm SC(1-15)-DAC của Baziw Consulting Engineers (BCE). Hệ thống SCPT có thể mở rộng đến 15 kênh (30 kênh nếu dùng mạch hai mạch A/D). Nhưng thông thường sử dụng hệ thống 1 trục (SC1-DAC), 2 trục (SC2-DAC), 3 trục (SC3-DAC) và 6 kênh thực sự (SC6-DAA)

- Hệ số quan trọng trong SCPT là phát ra các nguồn sóng nhỏ sạch, mạnh và lặp lại. Chuyển động điểm của sóng P cùng hướng với đường sóng, trong khi chuyển động điểm của sóng S vuông góc với đường sóng. Sóng S có thể phân cực theo cả hướng song song (SH) và vuông góc (SV) mặt đất. Khi sóng P hay SV đập vào đường biên, tạo ra cả sóng SV và P. Sóng SH chỉ tạo ra các sóng SH tại đường biên bởi vậy đơn giản hóa việc phân tích địa chấn sóng cắt.

- Các nguồn địa chấn được thiết kế để phát ra cả sóng P và SV chủ đạo (thí dụ bắn súng Buffalo trên mặt đất) hay sóng SH chủ đạo (thí dụ búa gắn trên dầm). Búa gắn trên dầm bao gồm gõ búa bên hông của các tấm thiết kế đặc biệt gắn vào dàn xuyên. Búa gắn trên dầm tạo ra các sóng nhỏ SH phân cực tuyệt vời và nó là chuẩn mực áp dụng trong phân tích sự phân cực ngược (Baziw, 1988)