Tấm chuẩn thạch anh cho máy đo phân cực

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Kruss - Đức

Mã hàng: PQE Series / PQP Series

- Tấm chuẩn thạch anh dùng để kiểm tra độ đúng của máy đo phân cực, máy đo độ đường ISS

- Tùy chọn tấm chuẩn có chứng nhận PTB, OIML, ICUMSA và Dược điển hay loại thông thường không có chứng nhận.

Thông tin đặt hàng Tấm chuẩn thạch anh cho Máy đo phân cực 

Model

Tấm chuẩn thạch anh

PQE+17

Tấm chuẩn thạch anh cho máy P3000, với chứng nhận của hãng sản xuất, độ đúng: ±0.005°, góc quay: +17° (±1°), +50 °Z (±1 °Z) tại 20 °C

PQE+34

Tấm chuẩn thạch anh cho máy P3000, với chứng nhận của hãng sản xuất, độ đúng: ±0.005°, góc quay: +34° (±1°), +99 °Z (±1 °Z) tại 20 °C

PQE–17

Tấm chuẩn thạch anh cho máy P3000, với chứng nhận của hãng sản xuất, độ đúng: ±0.005°, góc quay: –17° (±1°), –50 °Z (±1 °Z) tại 20 °C

PQE–34

Tấm chuẩn thạch anh cho máy P3000, với chứng nhận của hãng sản xuất, độ đúng: ±0.005°, góc quay: –34° (±1°), –99 °Z (±1 °Z) tại 20 °C

PQP+17

Tấm chuẩn thạch anh cao cấp cho máy P8000 và P3000, với chứng nhận PTB, độ đúng: ±0.001°, góc quay: +17° (±1°), +50 °Z (±1 °Z) tại 20 °C

PQP+34

Tấm chuẩn thạch anh cao cấp cho máy P8000 và P3000, với chứng nhận PTB, độ đúng: ±0.001°, góc quay: +34° (±1°), +99 °Z (±1 °Z) tại 20 °C

PQP–17

Tấm chuẩn thạch anh cao cấp cho máy P8000 và P3000, với chứng nhận PTB, độ đúng: ±0.001°, góc quay: –17° (±1°), –50 °Z (±1 °Z) tại 20 °C

PQP–34

Tấm chuẩn thạch anh cao cấp cho máy P8000 và P3000, với chứng nhận PTB, độ đúng: ±0.001°, góc quay: –34° (±1°), –99 °Z (±1 °Z) at 20 °C