Phễu rót cốt liệu nhỏ và lớn

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: ND073 – NDA073-01

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7572-6

- Dùng để xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng

- Làm bằng thép dày, sơn chống ăn mòn

Model NDA073: Phễu rót cốt liệu nhỏ

Model NDA073-01: Phễu rót cốt liệu lớn