Ống mẫu máy đo phân cực

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Kruss - Đức

Mã hàng: PRG Series, PRM Series

- Ống mẫu máy đo phân cực với nhiều tùy chọn về vật liệu và tiện ích

- Các tùy chọn về ống mẫu máy đo phân cực bao gồm: loại có phểu rót, loại rót mẫu chảy qua, loại điều nhiệt bằng nước, loại điều nhiệt tự động Peltier

Thông tin đặt hàng các ống mẫu cho máy đo phân cực 

Model

Ống đo bằng thủy tinh

PRG-100

Ống mẫu bằng thủy tinh, 100 mm, 8 ml

PRG-200

Ống mẫu bằng thủy tinh, 200 mm, 15 ml

PRG-50-E

Ống mẫu bằng thủy tinh, có phểu rót mẫu, 50 mm, 3 ml

PRG-100-E

Ống mẫu bằng thủy tinh, có phểu rót mẫu, 100 mm, 6 ml

PRG-200-E

Ống mẫu bằng thủy tinh, có phểu rót mẫu, 200 mm, 12 ml

PRG-100-ET

Ống mẫu bằng thủy tinh, với vỏ áo bằng thép không gỉ và phểu rót mẫu, có thể kiểm soát nhiệt độ, 100 mm, < 4 ml

PRG-200-ET

Ống mẫu bằng thủy tinh, với vỏ áo bằng thép không gỉ và phểu rót mẫu, có thể kiểm soát nhiệt độ, 200 mm, < 8 ml

PRG-100-EPT

Ống mẫu bằng thủy tinh, với vỏ áo bằng thép không gỉ, đường vào và đường ra, tích hợp điều khiển nhiệt độ Peltier và đo nhiệt độ, 100 mm, 8 ml

PRG-50-M

Ống mẫu thủy tinh loại nhỏ, 50 mm, 0.55 ml

PRG-100-M

Ống mẫu thủy tinh loại nhỏ, 100 mm, 1.1 ml

PRG-50-MT

Ống mẫu thủy tinh loại nhỏ, kiểm soát nhiệt độ, 50 mm, 0.4 ml

PRG-100-D

Ống mẫu thủy tinh, rót mẫu chảy qua, 100 mm, 8.7 ml

PRG-100-DT

Ống mẫu thủy tinh, loại nhỏ, rót mẫu chảy qua, kiểm soát được nhiệt độ, 100 mm, 0.7 ml

 

Model

Ống đo bằng thép không gỉ

PRM-200-ET

Ống mẫu bằng thép không gỉ với phểu rót, điều khiển được nhiệt độ, 200 mm, 17 ml

PRM-100-D

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua với phểu rót và ống tràn, 100 mm, 12 ml

PRM-200-D

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua với phểu rót và ống tràn, 200 mm, 17 ml

PRM-100-DT

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua với phểu rót và ống tràn, điều khiển được nhiệt độ, 100 mm, 12 ml

PRM-200-DT

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua với phểu rót và ống tràn, điều khiển được nhiệt độ, 200 mm, 17 ml

PRM-100-DTT

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua với phểu rót và ống tràn, điều khiển được nhiệt độ, với cảm biến đo nhiệt độ, 100 mm, 12 ml

PRM-200-DTT

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua với phểu rót và ống tràn, điều khiển được nhiệt độ, với cảm biến đo nhiệt độ, 200 mm, 17 ml

PRM-50-SD

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, với đầu nối ống mềm, 50 mm, 10 ml

PRM-100-SD

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, với đầu nối ống mềm, 100 mm, 12 ml

PRM-200-SD

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, với đầu nối ống mềm, 200 mm, 17 ml

PRM-10-SDM

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, thể tích nhỏ, với đầu nối ống mềm, 10 mm, 1.5 ml

PRM-50-SDM

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, thể tích nhỏ, với đầu nối ống mềm, 50 mm, 1 ml

PRM-100-SDM

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, thể tích nhỏ, với đầu nối ống mềm, 100 mm, 0.5 ml

PRM-100-SDT

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, với đầu nối ống mềm, điều khiển được nhiệt độ, 100 mm, 12 ml

PRM-200-SDT

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, với đầu nối ống mềm, điều khiển được nhiệt độ, 200 mm, 17 ml

PRM-25-SDTM

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, thể tích nhỏ, với đầu nối ống mềm, điều khiển được nhiệt độ, 25 mm, 0.5 ml

PRM-50-SDTM

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, thể tích nhỏ, với đầu nối ống mềm, điều khiển được nhiệt độ, 50 mm, 1 ml

PRM-100-SDTM

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, thể tích nhỏ, với đầu nối Luer, điều khiển được nhiệt độ, 100 mm, 0.5 ml

PRM-200-SDTM

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, thể tích nhỏ, với đầu nối Luer, điều khiển được nhiệt độ, 200 mm, 2.5 ml

PRM-100-SDTT

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, với đầu nối ống mềm, điều khiển được nhiệt độ, với cảm biến đo nhiệt độ, 100 mm, 12 ml

PRM-200-SDTT

Ống mẫu bằng thép không gỉ rót mẫu chảy qua, với đầu nối ống mềm, điều khiển được nhiệt độ, với cảm biến đo nhiệt độ, 200 mm, 17 ml