Máy thử độ thấm nước của bê tông

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: HS-4

- Máy dùng để xác định độ thấm nước của bê tông

- Máy xác định độ thấm nước của bê tông thường dùng của các phòng LAS-XD

- Với các bộ gá kẹp mẫu tùy chọn, máy xác định độ thấm nước của bê tông phù hợp với yêu cầu của TCVN

Thông số kỹ thuật  máy xác định độ thấm nước của bê tông HS-4

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 3116

- Áp suất làm việc cao nhất: 4 MPa

- Chế độ làm việc: điều chỉnh áp suất bằng tay

- Số lượng mẫu thử: 6

- Kích thước máy: 1300 x 660 x 945 mm

- Khối lượng: khoảng 370 kg

- Nguồn điện: 220V, 50Hz