Máy phá mẫu kim loại nặng, dòng cơ bản

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Cole Parmer - Mỹ

Mã hàng: HotBlock

- Máy phá mẫu để xác định hàm lượng kim loại nặng

- Máy chế tạo bằng graphic phủ PTFE và vật liệu phi kim khác, loại bỏ sự ăn mòn và nhiễm bẩn mẫu

- Dễ dàng di chuyển mẫu với giá đỡ mẫu bằng nhựa PC

- 6 cấu hình tùy chọn phù hợp cho nhu cầu sử dụng

- Máy phá mẫu để xác định hàm lượng kim loại nặng theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), Phương pháp EPA 3005, 3010, 3050A, 3050B, 200.2, 200.7, 200.8, 7470A, 7471A, 245.1 và 245.7.

- Máy chế tạo bằng graphic phủ PTFE và vật liệu phi kim khác, loại bỏ sự ăn mòn và nhiễm bẩn mẫu 

- Không cần thêm cáp và bộ điều khiển khác, tất cả đều tích hợp bên dưới máy

- Gia nhiệt đồng nhất cho tất cả mẫu đến 150°C

- Dễ dàng di chuyển mẫu với giá đỡ mẫu bằng nhựa PC

- 6 cấu hình tùy chọn phù hợp cho nhu cầu sử dụng

-  Máy phá mẫu làm bằng graphite phủ PTFE trong vỏ máy bằng Kydex và vật liệu phi kim khác, không bị ăn mòn và nhiễm bẩn mẫu

- Các bộ phận điện tử ở buồng cách ly bên dưới máy, không cần bộ điều khiển rời với cáp nối

- Tấm gia nhiệt cung cấp nhiệt đồng nhất cho tất cả mẫu đến 150°C

- Máy duy trì nhiệt độ cài đặt ±0.1°C và độ đồng nhất mẫu ±1.5°C

- Báo động nếu nhiệt độ vượt quá cài đặt

- Cung cấp bao gồm giá nhựa PC để giữ mẫu

 

Máy phá mẫu kim loại sử dụng ống 50ml

 

SC100

SC154

C6002

Số lượng mẫu

36

54

12

Kích cỡ mẫu danh định

50 ml

Thang nhiệt độ

150°C

Đầu dò nhiệt độ

Thermocouple Type K

Số giếng đặt mẫu

36

54

12

Kích thước chân máy

381 x 381 mm

381 x 546mm

217 x 470 mm

Khối lượng máy

26.3 kg

29.5 kg

25.4 kg

 

Máy phá mẫu kim loại sử dụng ống 15ml và 100ml

 

SC150

SC151

SC196

Số lượng mẫu

25

35

96

Kích cỡ mẫu danh định

100 ml

15 ml

Thang nhiệt độ

150°C

Đầu dò nhiệt độ

Thermocouple Type K

Số giếng đặt mẫu

25

35

96

Kích thước chân máy

381 x 381 mm

381 x 546mm

381 x 546 mm

Khối lượng máy

19.0 kg

26.7 kg

37.6 kg