Máy đo khí thải - khí cháy, HVAC BTU900

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: E-Instruments - Mỹ

Mã hàng: BTU900

- Tùy chọn cảm biến khí thứ 3

- Đo NO/NOx cho hiệu suất đốt cháy và phát thải nồi hơi/lò nung

- Đo CxHy cho vấn đề an toàn và hiệu suất nồi hơi/lò nung

- Máy in không dây Bluetooth

7 công cụ trong một máy:

- Phân tích hiệu suất đốt cháy cho CO, CO2 (tính toán hiệu suất đốt cháy, không khí thừa, tổn thất, CO không có không khí)

- Đo phát thải (NOx) hay

- Máy phân tích an toàn đốt cháy cho CxHy

- Phát hiện rò rỉ CO xung quanh phòng

- Đo gió lò (gió âm và dương)

- Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt rạn nứt

- Đo chênh lệch áp suất

- Đo chênh lệch nhiệt độ

Thông số đo

Cảm biến (đầu đo)

Thang đo

Phân giải

Độ đúng

O2

Điện hóa

0 ~ 25%

0.1%

±0.2% thể tích

CO

Bù H2 với lọc NOx tích hợp

Điện hóa

0 ~ 8000 ppm

1 ppm

±8 ppm <400 ppm

±5 % số đọc đến 2000 ppm

±10 % số đọc thang >2000 ppm

CO2

Tính toán

0 ~ 99.9%

0.1%

 

NO

Điện hóa

0 ~ 4000 ppm

1 ppm

±5 ppm (< 100 ppm)

±5% số đọc (đến 1000ppm)

±5% số đọc (> 4000ppm)

NOx

Tính toán

0 ~ 5000 ppm

1 ppm

 

CxHy (HC)

Pellistor

0 ~ 5%

0.01%

±5% FS

Nhiệt độ không khí

Pt100

-12 ~ 100°C

0.1°C

±1°C

Nhiệt độ khí cháy

Thermocouple

-12 ~ 999°C

0.1°C

±2°C

Nhiệt độ chênh lệch

Tính toán

-12 ~ 999°C

0.1°C

 

Áp suất/Gió lò

Bán dẫn

±0 ~ 80 inH2O

0.001 inH2O

±1% số đọc

Không khí dư

Tính toán

0 ~ 850%

1%

 

Hiệu suất

Tính toán

0 ~ 100%

0.1%