Máy đo khí thải, HVAC, BTU1500

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: E-Instruments - Mỹ

Mã hàng: BTU1500

- App cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android

- Đo nhiệt độ ngoài trời trực tiếp cho tất cả lò hơi, thiết bị gia nhiệt nước, lò nung… hiệu suất cao

5 công cụ trong một máy

- Máy phân tích đốt cháy O2, CO, CO2 (tính toán hiệu suất đốt chày, không khí thừa, tổn thất, CO air free)

- Máy phát hiện rò rỉ khí CO trong phòng

- Máy đo gió lò

- Máy đo áp suất chênh lệch

- Máy đo nhiệt độ chênh lệch

Thông số kỹ thuật

Thông số đo

Cảm biến (đầu đo)

Thang đo

Phân giải

Độ đúng

O2

Điện hóa

0 ~ 25%

0.1%

±0.2% thể tích

CO

Bù H2 với lọc NOx tích hợp

Điện hóa

0 ~ 8000 ppm

1 ppm

±8 ppm <400 ppm

±5 % số đọc đến 2000 ppm

±10 % số đọc thang >2000 ppm

CO2

Tính toán

0 ~ 99.9%

0.1%

 

Nhiệt độ không khí

Pt100

-12 ~ 100°C

0.1°C

±1°C

Nhiệt độ khí cháy

Thermocouple

-12 ~ 999°C

0.1°C

±2°C

Nhiệt độ chênh lệch

Tính toán

-12 ~ 999°C

0.1°C

 

Áp suất/Gió lò

Bán dẫn

±0 ~ 80 inH2O

0.001 inH2O

±1% số đọc

Không khí dư

Tính toán

0 ~ 850%

1%

 

Hiệu suất

Tính toán

0 ~ 100%

0.1%