Máy đo độ nhớt động

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: STYDN-3

- Máy đo độ nhớt động dùng để xác định độ nhớt động của bitum lỏng, dầu trải nhựa đường và các cặn chưng cất của bitum lỏng tại 60°C và của bitum tại 135°C

 

Thông số kỹ thuật Máy đo độ nhớt động

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7502, ASTM D2170

- Thiết bị xác định độ nhớt động học

- Nhớt kế mao quản: 7 nhớt kế mao quản Cannon Fenske Opaque (số 200, 300, 350, 450, 500 và 600)

- Điều khiển nhiệt độ: môi trường đến 150°C 
- Chính xác điều khiển nhiệt độ: ±0,01°C
- Thang xác định độ nhớt: 6 ~ 20.000 cSt

- Thang thời gian: 0.0 ~ 999.9 giây

- Công suất gia nhiệt: 1000 W

- Nguồn điện: 220V, 50 Hz, 1 pha