Máy đo độ biến dạng nhiệt của nhựa, HDT

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Cometech - Đài Loan

Mã hàng: QC-654

- Máy phù hợp tiêu chuẩn ASTM D648, ISO 75-1

- Thang nhiệt độ: môi trường đến 300°C

- Điều khiển nhiệt độ: tốc độ tăng nhiệt 2°C/phút

- Máy phù hợp tiêu chuẩn ASTM D648, ISO 75-1

- Ứng suất uốn tại tâm của mẫu là 0.445 MPa hay 1,82 MPa, nhiệt độ môi trường thí nghiệm tăng 2°C/phút

- Độ biến dạng (độ oằn) 0.25 mm tại tâm mẫu là giá trị nhiệt độ biến dạng của mẫu

- Thí nghiệm thích hợp cho vật liệu có nhiệt độ cứng lớn hơn 27°C. Chiều dài mẫu 127 mm, độ lệch là 0.13 mm, độ dày 13 mm và độ rộng 3 mm đến 13 mm

 

Thông số kỹ thuật Máy đo độ biến dạng nhiệt của nhựa Model QC-654

- Thang nhiệt độ: môi trường đến 300°C

- Điều khiển nhiệt độ: tốc độ tăng nhiệt 2°C/phút

- Quả gia tải: đỡ quả gia tải cơ bản 3N, mỗi bộ tải thí nghiệm bao gồm các số lượng: 0.1Nx1, 0.2Nx2, 0.5Nx1, 1Nx1, 2Nx2, 5Nx1, 10Nx1

- Độ biến dạng: 0.01 ~  10 mm

- Khoảng rộng gối đỡ mẫu: 100 mm tốc đa, điều chỉnh được 50 mm

- Bán kính gối đỡ: góc Camber R 3.0 mm

- Kích thước mẫu theo tiêu chuẩn ASTM: L = 127 mm, d = 12,7 mm, b = 6,35 mm

- Kích thước mẫu theo tiêu chuẩn ISO: L = 120 mm, d = 10 mm, b = 4 mm

- Kích thước mẫu theo tiêu chuẩn ISO: L = 80 m, d = 10 mm, b = 4 mm

- Độ sạch lệch kích thước cho phép 0.1 mm

- Đo biến dạng: đồng hồ cơ 0.01 ~ 10 mm, đồng hồ điện tử 0.001~10mm, điều khiển PLC 0.001 ~ 10mm

- Số lượng mẫu: 1, 2, 3, 6 bộ