Máy cắt cánh hiện trường, GVT-100

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Geomil - Hà Lan

Mã hàng: GVT-100

- Thang đo đến 100 Nm

- Tốc độ quay: 0.1°/giây ~ 20°/giây

- Cánh cắt 100 x 50mm và 150 x 75mm

- Điều khiển và thu dữ liệu tự động

- Máy cắt cánh hiện trường GVT-100 của Geomil bao gồm bộ điều khiển PLC và cảm biến mômen chính xác cao. Phần mềm điều khiển toàn bộ quy trình thí nghiệm và thu dữ liệu

- Với mô men đo đến 100 Nm, máy có thể thí nghiệm cắt cánh cho đất cố kết với tất cả các kích cỡ cánh

- Tốc độ quay có thể điều chỉnh 0.1°/giây ~ 20°/giây, tần suất lấy mẫu điều chỉnh 0.1 Hz ~ 10 Hz. Phần mềm điều khiển và ghi dữ liệu giao tiếp với PLC cho phép nhập vào các thông số của người vận hành.

- Phù hợp với tiêu chuẩn mới nhất, phần mềm có các tùy chọn cho các quy trình thí nghiệm sau:

+ Thí nghiệm cắt cánh để thu cường độ chống cắt không thoát nước (Su)

+ Chế bị (remould) để thu cường độ chống cắt dư (Cres, v)

+ Thí nghiệm cắt cánh tiếp theo để thu cường độ chống cắt chế bị (Crv)

- Giá trị đo hiển thị theo thời gian thực ở dạng số và biểu đồ, biểu đồ momen thực theo góc quay hay thời gian

- Tất cả các dữ liệu đo được và các thông số thay đổi của thí nghiệm lưu trong file ASCII, có thể dùng làm dữ liệu đầu vào để xử lý sau với Ecel.

- Bảng tích tích hợp dùng cho mục đích vẽ biểu đồ thí nghiệm cắt cánh với góc quay, cường độ cắt cà các điều kiện chế bị mẫu.

- Có 2 kích cỡ cánh cắt tiêu chuẩn 100 x 50mm và 150 x 75mm mặc định trong bảng tính. Có thể nhập vào kích cỡ cánh cắt khác.

- Thiết kế để sử dụng cần CPT để đẩy và nối dài, ống bao có nghiệm vụ giảm ma sát. Ống bảo vệ cánh cắt khi đẩy cánh cắt vào đất