Lọ đựng mẫu (vials) 4ml, 10ml, 20ml, 30ml, 40ml

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Dụng cụ - hóa chất thí nghiệm

Mã hàng: Various

- Lọ đựng mẫu (vials) 4ml, 10ml,20ml, 30ml, 40ml phù hợp cho nhiều ứng dụng đựng mẫu

- Lọ đựng mẫu (vials)l giá rẻ, thích hợp sử dụng một lần, không tốn công và chi phí rửa, tránh nhiễm chéo trong phân tích

- Vials có vị trí để viết (ghi chú)

- Lọ đựng mẫu (vials) 4ml, 10ml,20ml, 30ml, 40ml phù hợp cho nhiều ứng dụng đựng mẫu

- Làm bằng thủy tinh borosilicates

- Lọ đựng mẫu (vials)l giá rẻ, thích hợp sử dụng một lần, không tốn công và chi phí rửa, tránh nhiễm chéo trong phân tích

- Vials có vị trí để viết (ghi chú)

- Chai đựng mẫu  có loại thủy tinh trong và thủy tinh nâu

- Nắp đậy kiểu vặn ren bằng nhựa hoặc nắp đậy nhôm (cần kềm bấm nắp)

Xem thêm Lọ đựng mẫu (vial) 2ml

 

Lọ đựng mẫu (vial) 4ml

1. LBSV004C      Lọ đựng mẫu (vials) 4ml, thủy tinh trong, Φ15 x 45mm, dùng nắp vặn

2. LBSV004A      Lọ đựng mẫu (vials) 4ml, thủy tinh nâu, Φ15 x 45mm, dùng nắp vặn

 

3. LBSV014CRS  Nắp vặn ren màu đen, septa PTFE đỏ/silicone trắng, có lỗ

4. LBSV104CSS   Nắp vặn ren màu đen, septa PTFE đỏ/silicone trắng, không lỗ

 

Lọ đựng mẫu (vial) 10ml, 20ml

1. LBSV210C       Lọ đựng mẫu (vial) 10ml, Φ22.5 x 46mm, dùng nắp bấm nhôm, đáy bằng

2. LBSV220C       Lọ đựng mẫu (vial) 20ml, Φ22.5 x 75mm, dùng nắp bấm nhôm, đáy bằng

3. LBSV320C       Lọ đựng mẫu (vial) 20ml, Φ22.5 x 75mm, dùng nắp bấm nhôm, đáy tròn

4. LBSV010C       Lọ đựng mẫu (vial) 10ml, dùng nắp vặn ren 18mm, đáy tròn

5. LBSV120C       Lọ đựng mẫu (vial) 20ml, dùng nắp vặn ren 18mm, đáy tròn

 

6. LBSV220CSS   Nắp nhôm bấm, có lỗ, septa PTFE trắng/Silicone trắng, dùng cho lọ 10ml/20ml

7. LBSV322CRS  Nắp nhôm bấm, có lỗ, septa PTFE đỏ/Silicone trắng, dùng cho lọ 10ml/20ml

8. LBSV120CSS   Nắp vặn ren nhôm, có lỗ, septa PTFE xanh/Silicone trắng, dùng cho lọ miệng ren 18mm

 

Lọ đựng mẫu (vial) 20ml, 40ml

1. LBSV020C       Lọ đưng mẫu (vial) 20ml, thủy tinh trong, miệng ren 24-400

2. LBSV020A       Lọ đựng mẫu (vial) 20ml, thủy tinh nâu, miệng ren 24-400

3. LBSV040C       Lọ đựng mẫu (vial) 40ml, thủy tinh nâu, miệng ren 24-400

4. LBSV040A       Lọ đựng mẫu (vial) 40ml, thủy tinh trong, miệng ren 24-400

 

5. LBSV040CSS   Nắp vặn ren màu đen, không lỗ, septa PTFE/silicone, dùng cho lọ miệng ren 24-400

6. LBSV140CSS   Nắp vặn ren màu đen, có lỗ, septa PTFE/silicone, dùng cho lọ miệng ren 24-400