Khuôn đúc mẫu xi măng

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Matest - Italy

Mã hàng: E102, E103

- Kích thước mẫu: 40.1 x 40 x 160mm, 3 mẫu/khuôn

- Khuôn làm bằng thép với độ cứng của các mặt trong trên 200 HV hay 500 HV

- Tất cả các bề mặt đều được mài nhẵn và đánh dấu và số để lắp ráp đúng

Model E102

- Phù hợp tiêu chuẩn EN 196-1 / EN ISO 679 / TCVN 6016

- Kích thước mẫu: 40.1 x 40 x 160mm, 3 mẫu/khuôn

- Khuôn làm bằng thép với độ cứng của các mặt trong trên 200 HV, khuôn đáp ứng dung sai kích thước theo tiêu chuẩn EN 196-1

- Tất cả các bề mặt đều được mài nhẵn và đánh dấu và số để lắp ráp đúng

- Số serial khắc trên mỗi khuôn và cung cấp theo Certificate of Conformity (chứng nhận phù hợp)

- Khối lượng: 8560 g.

 

Model E103

- Phù hợp tiêu chuẩn EN 196-1 / EN ISO 679 / TCVN 6016

- Kích thước mẫu: 40.1 x 40 x 160mm, 3 mẫu/khuôn

- Hình dáng như Model E102, nhưng làm bằng thép chất lượng cao với độ cứng các mặt bên trong trên 500HV (tiêu chuẩn N 196-1 để nghị sử dụng khuôn có độ cứng 400 HV)

- Độ cứng cao giữ cho dung sai của khuôn nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn sau nhiều lần thí nghiệm, nên tuổi thọ của khuôn rất dài.

- Mỗi bộ phận của khuôn được đánh dấu và có số để lắp ráp đúng.

- Mỗi khuôn được kiểm tra dung sai kích thước, độ cứng, độ vuông, độ phẳng và độ nham bằng các thiết bị được kiểm tra và cấp chứng nhận định kỳ bởi Namas Centre hay tương đương

- Số serial khắc trên mỗi khuôn và cung cấp theo Certificate of Conformity (chứng nhận phù hợp)