Khuôn đúc mẫu vữa xi măng

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDE102

- Phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6016

- Kích thước mẫu 40 x 40 x 160mm, 3 mẫu/khuôn

- Các mặt trong của khuôn được mài nhẵn