Khuôn đúc mẫu bê tông

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDC248, NDC254, NDC258

- Bằng thép dày 7.5 mm, sơn chống ăn mòn

- Mặt trong gia công bằng máy (khuôn hình trụ)

Model NDC248-03: Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương, 100 x 100 x 100mm, 3 mẫu

Model NDC248-05: Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương, 100 x 100 x 100mm, 3 mẫu

Model NDC254: Khuôn đúc mẫu bê tông lăng trụ (dầm), 100 x 100 x 400 mm

Model NDC254-02: Khuôn đúc mẫu bê tông lăng trụ (dầm), 150 x 150 x 600 mm

Model C258: Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ, Φ100 x 200 mm

Model C258-02: Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ, Φ150 x 300 mm

Model C258-06: Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ, Φ150 x 150 mm