Cần xuyên CPT, ống bảo vệ

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Geomil - Hà Lan

Mã hàng:

- Geomil sản xuất và cung cấp nhiều loại cần xuyên chất lượng cao, cần giảm ma sát và cần nối để hệ thống CPT hoạt động hiệu quả nhất

- Thí nghiệm CPT an toàn, hiệu quả và tin cậy không những cần hệ thống thu dữ liệu và đầu xuyên chính xác mà còn có cần xuyên chất lượng cao, cần giảm ma át và các phụ kiện khác. Sử dụng các sản phẩm này của Geomil giúp giảm đáng kể những rủi ro mất thiết bị giá trị cao.

- Cần xuyên tiêu chuẩn của Geomil có đường kính ngoài 36mm và đường kính trong 16mm, ống bảo vệ có đường kính ngoài 55mm và đường kính trong 39mm.

- Cấp thép được lựa chọn kỹ để cung cấp cho người sử dụng sản phẩm chất lượng và dung sai cao nhất có thể theo yêu cầu của tiêu chuẩn EN ISO 2247-1

- Cần xuyên CPT có các loại ren nối nhanh, ren tiêu chuẩn và ren hạng nặng. Quá trình thí nghiệm cho thấy ren nối nhanh và ren hạng nặng có cường độ cao hơn 20% so với ren tiêu chuẩn và ren nối nhanh chỉ cần xoay 2.5 vòng.

- Để sử dụng cho cần xuyên CPT các loại ren cũng như thanh dẫn trong (CPT cơ khí) và ống bao, Geomil cung cấp đầy đủ các cần giảm ma sát cũng như các ống nối thích hợp

 

- Geomil cung cấp các loại cần xuyên CPT sau:

  + Cần xuyên CPT ren nối nhanh: 1000mm

  + Cần xuyên CPT ren tiêu chuẩn: 1000mm

  + Cần xuyên CPT ren hạng nặng: 1000mm

  + Cần xuyên CPT ren tiêu chuẩn: 2000mm

  + Cần xuyên CPT ren hạng nặng: 2000mm

  + Ống bảo vệ: 1000mm

  + Ống bảo vệ RVS: 1000mmm

 

Geomil cũng cung cấp cần xuyên đường kính ngoài 44mm, cũng như các cần xuyên có độ dài, đường kính hay vật liệu đặc biệt (như thép không gỉ hay thép không từ tính)