Bộ thổi khí Nitơ, Thiết bị cô mẫu

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Cole Parmer - Mỹ

Mã hàng: QuikVap

- Thiết bị làm khô mẫu, cô mẫu sử dụng khí khô hay khí nitơ, kết hợp với nhiệt độ

- Bay hơi nhanh dung môi, để lại các chất lắng cần thiết cho thí nghiệm khối lượng

- 6 vị trí cho bình 100 ml hay đĩa nhôm

- Thiết bị cô mẫu sử dụng nhiệt và luồng không khí để tao ra quá trình bay hơi

- Lưu lượng không khí kết hợp với khối gia nhiệt và hệ thống phân phối làm bay hơi nhanh dung môi, để lại các chất lắng cần thiết cho thí nghiệm khối lượng

- Thiết bị bao gồm

  + Thiết bị gia nhiệt điều chỉnh bằng kỹ thuật số,

  + Khối gia nhiệt bằng nhôm anode 6 vị trí cho bình 100 ml

  + 6 vị trí cho tấm nhôm anode 6 vị trí (sử dụng cho đĩa nhôm 70 mm hay 150 mm)

  + hệ thống phân phối 6 vị trí bằng nhôm anode

  + 6 đầu nối kim

  + Van điều chỉnh lưu lượng với đầu nối ống

  + 6 kim cong và 1,5m ống dẫn

- Cung cấp với hộp 100 đĩa nhôm đường kính 105 mm

Ưu điểm

- Bộ điều khiển kỹ thuật số cài đặt chính xác và duy trì nhiệt độ trong quá trình bay hơi

- Phân phối nhiệt đồng nhất cho mẫu, bay hơi dung môi nhanh và đồng nhất

- Phù hợp cho bình định mức hay đĩa nhôm

- Van điều chỉnh lưu lượng ổn định cho khí khô hoặc khí Nitơ cho từng mẫu