Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDS178-05

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 4197

- Tấm kính 300 x 300 mm, dày 9.5 mm, một mặt nhám

- Thanh so sánh Φ3 mm

- 6 hộp nhôm sấy mẫu có nắp

- Bát sứ Φ120 mm

- Dao spatula 100 mm