Bộ thí nghiệm xác định giới hạn chảy của đất

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDS170

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 4197

- Quay bằng tay

- Bộ đếm số lần rơi của cốc mẫu có thể chỉnh về zero

- Cốc mẫu điều chỉnh được độ cao

- Đế bằng cao su cứng.

- Cung cấp với dao vạch mẫu theo tiêu chuẩn