Bộ thí nghiệm góc cạnh của cát

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: WX-2000

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8860-7

- Thiết bị xác định hàm lượng rỗng không nén của cốt liệu mịn để xác định các đặc tính về độ góc cạnh và độ cầu ảnh hưởng đến khả năng thi công của hỗn hợp.

- Phương pháp: đo thời gian chảy

- Kích thước: 310 x 310 x 335 mm

- Khối lượng thanh dẫn hướng: 340g ± 0,5g

- Phễu hình nón: góc 60 ± 2°

- Đường kính miệng phễu: 12,7 ± 0,3mm

- Thùng đựng mẫu: 100ml ± 5ml

- Khoảng cách thùng: 115 ± 1mm

- Đường kính thanh dẫn hướng: 25 ± 0,5mm