Bộ thí nghiệm góc cạnh của cát

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: STXCJ-1

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8860-7

- Dùng để xác định lượng rỗng chưa đầm nén của mẫu đá mịn. Nó cho biết đặc tính góc cạnh, hình cầu và độ công tác của đá trong hỗn hợp.

- Bao gồm ống đo 100ml bằng kim loại, bộ phểu, chân phểu