Bộ sàng tiêu chuẩn cát và đá

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: Model NDA052 – NDA053

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7572-2

- Vật liệu bằng kim loại mạ kẽm

- Lỗ sàng vuông bằng lưới đan hoặc lỗ dập

Bộ sàng cát NDA052

Bộ sàng đá NDA053

- Đường kính khung: 200 mm

- Chiều cao khung: 50 mm

Bao gồm các mắt sàng:

- 0.14 mm

- 0.315 mm

- 0.630 mm

- 1.25 mm

- 2.5 mm

- 5.0 mm

- Khay hứng và nắp đậy

- Đường kính khung: 300 mm

- Chiều cao khung: 60 mm

Bao gồm các mắt sàng:

- 5 mm

- 10 mm

- 20 mm

- 40 mm

- 70 mm

- 100 mm

- Khay hứng và nắp đậy