Bộ sàng cốt liệu bê tông nhựa

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDA053

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8860-3

- Đường kính khung 300 mm, chiều cao khung 60 mm

- Vật liệu bằng kim loại mạ kẽm

- Lỗ sàng vuông bằng lưới đan hoặc lỗ dập

Bao gồm các mắt lưới:

- 50.0 mm

- 37.5 mm

- 25.0 mm

- 19.0 mm

- 12.5 mm

- 9.5 mm

- 4.75 mm

- 2.36 mm

- 1.18 mm

- 0.60 mm

- 0.30 mm

- 0.15 mm

- 0.075 mm

- Khay hứng + nắp đậy