Bộ kim lún nhựa đường tự động

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: IV-2000

- Bộ kim lún nhựa đường tự động dùng để kiểm tra độ đặc quánh của bitum trong điều kiện cho trước về nhiệt độ, thời gian vả tải trọng quy định

- Đọc bằng số, giảm sai số quang sai và dễ sử dụng

Thông số kỹ thuật Bộ kim lún nhựa đường tự động

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7495, ASDTM D5

- Thiết bị đo độ xuyên kim của nhựa đường

- Hiển thị số kết quả đo

- Thời gian xuyên: 5 giây

- Thang đo độ kim lún: 0 ~ 40 mm

- Công suất điện: 200W

- Kích thước: 300 x 230 x 520 mm

- Khối lượng: khoảng 7.2 kg

- Nguồn điện: 220V, 50Hz