Bộ khuôn Marshall, 101,6mm, 152,4mm

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Matest - Italy

Mã hàng: B029 KIT, B030 KIT

- Khuôn đầm nện Marshall, Φ4” (101.6 mm)

- Khuôn đầm nện Marshall, Φ6” (152.4 mm)

Model B030 KIT

Khuôn đầm nện Marshall, Φ4” (101.6 mm)

- Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D6926 / AASHTO T245 / TCVN 8860-1

- Đường kính trong 101.6 mm (4”)

- Chế tạo bằng thép, mạ chống ăn mòn

- Khối lượng: 3.1 kg

Bao gồm:

- B030N Thân khuôn Marshall. Khối lượng: 1300 g

- B030-01N Cổ rót. Khối lượng: 850 g

- B030-08 Tấm đế. Khối lượng: 950 g

 

Model B029-01KIT

Khuôn đầm nện Marshall, Φ6” (152.4 mm)

- Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D5581/ TCVN 8860-1

- Đường kính trong 152.4 mm (4”)

- Chế tạo bằng thép, mạ chống ăn mòn

- Khối lượng: 5 kg

Bao gồm:

- B029-02 Thân khuôn Marshall

- B029-03 Cổ rót

- B029-04 Tấm đế