Bộ chưng cất xác định hàm lượng nước trong nhựa đường lỏng

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: LHS-1

- Bộ dụng cụ dùng để xác định hàm lượng nước có trong nhựa đường lỏng bằng phương pháp chưng cất

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8818-3, EN 1428, 12847, ASTM D244

- Công suất gia nhiệt: 1000W

- Điều chỉnh gia nhiệt bằng núm xoay

- Nguồn điện: 220V, 50Hz

- Bao gồm bếp gia nhiệt, bình chưng cất, ống sinh hàn và ống hứng có chia vạch