Bình tỉ trọng xi măng Le Chatelier

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDE014

- Bình tỉ trọng xi măng Le Chatelier

- Xác định khối lượng riêng của xi măng và vôi

- Dung tích 250ml, cổ chia vạch từ 0 ~ 1cm3 và 18 ~ 24 cm3.