Bình tỉ trọng nhựa đường

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDV111

- Phù hợp TCVN 7501, ASTM D70

- Xác định khối lượng riêng của nhựa đường bằng phương pháp Pycnometer

- Dung tích: 24 ml