Bình đo tỉ trọng nhựa đường

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDV111-01

- Phù hợp TCVN 7501, ASTM D70, EN ISO 3838

- Phù hợp TCVN 7501, ASTM D70, EN ISO 3838

- Xác định khối lượng riêng của nhựa đường bằng phương pháp Pycnometer

- Thhể tích: 24 ml