Bình tỉ trọng đất – Bình khối lượng riêng

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDV108-02

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 4195

- Bình bằng thủy tinh

- Dung tích danh định: 100 ml

- Nút đậy nhám có ống mao quản