Bình đong tiêu chuẩn 100ml

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: 296/5

- Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8817-14

- Thể tích danh định: 100 ml

- Bằng thép không gỉ

- Nắp đậy có lỗ ở giữa