Bình hút ẩm - Bình hút ẩm có van

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDA039-01 / NDA040-01

Model NDA039-01

Bình hút ẩm không van

 

Model NDA040-01

Bình hút ẩm có van

- Dùng để làm khô sản phẩm ẩm hoặc lưu giữa sản phẩm nhạy cảm độ ẩm

- Đường kính lòng: 300 mm

- Dung tích lòng: khoảng 18L

- Bình bằng thủy tinh dày với tấm đặt mẫu bằng sứ

 

 

- Dùng để làm khô sản phẩm ẩm hoặc lưu giữa sản phẩm nhạy cảm độ ẩm

- Hút chân không loại bỏ bọt khí trong mẫu để xác tỉ trọng

- Đường kính lòng: 300 mm

- Dung tích lòng: khoảng 18L

- Bình bằng thủy tinh dày với tấm đặt mẫu bằng sứ