Bảng so màu tạp chất hữu cơ

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam - Trung Quốc

Mã hàng: NDS132

- Phù hợp tiêu chuẩn ASTM C40-11 / AASHTO T21 / TCVN 7572-9

- Dùng để xác định tạp chất hữu cơ trong đất và cốt liệu nhỏ

- Gồm 5 màu so sánh gắn trên khung nhựa